fbpx

ตรวจยีน ก็รู้ได้…คุณมีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่ - Arun Health Garden

ตรวจยีน ก็รู้ได้…คุณมีความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่

 

ในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ จะพบการสะสมของโปรตีนอะไมลอยด์เบต้า (Beta-amyloid) ในเซลล์ประสาท ซึ่งการสะสมของโปรตีนเกี่ยวของกับยีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า  “APOE”

(อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APOE คลิก)

 

ยีน APOE จะทำหน้าที่สร้างโปรตีน Apolipoprotein E ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขนส่งไขมัน ลิพิดและสารต่างๆ ไปยังหรือออกจากอวัยวะต่างๆ รวมทั้งส่งผลต่อความสามารถในการขจัดโปรตีนอะไมลอยด์เบต้าที่แตกต่างกัน โดย APOE มี 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ E2, E3 และ E4

 

ในผู้ที่มีลักษณะยีน APOE แบบ E4/E4 จากการศึกษาพบว่า มีความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์สูงกว่าคนทั่วไปเกินกว่า 10 เท่า!

 

การตรวจ APOE เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการประเมินความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ นอกจากนี้การทราบพันธุกรรม APOE จะมีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตเพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์

 


 

โปรแกรมตรวจคัดกรองและป้องกันภาวะสมองเสื่อมของ AHG มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประเมินภาวะ SCD เพื่อที่จะตรวจพบความผิดปกติให้ได้เร็วขึ้น และมีการตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ รวมถึงการตรวจยีน เพื่อที่จะวางแผนการดูแลรักษาและป้องกันภาวะสมองเสื่อมอย่างครบวงจร

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่นี่

 


ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสมอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม AHG Alzheimer’s Program ได้ที่ LINE สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เพิ่มเพื่อน

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่คุณ

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @) (https://lin.ee/kVkb3zA)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

หมวดหมู่