fbpx

การใช้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูง (Hyperbaric Oxygenation Therapy) ฟื้นฟูผู้ป่วยหลังโควิด - Arun Health Garden

ระบบทางเดินหายใจ

ในผู้ป่วยที่เป็นโควิดมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าปอดและระบบทางเดินหายใจหลังติดเชื้อจะมีปัญหา เนื่องจากเกิดการอักเสบและก่อให้เกิดพังผืดในปอด ในการทํา CT Scan ชี้ให้เห็นว่าการเกิดพังผืดในปอดอาจเกิดจากการหายใจสั้นๆ และไม่เต็มที่ของผู้ป่วยในขณะที่เป็นโควิดและการหดตัวของพื้นที่ปอดเกิดจากการเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดอักเสบ

ในการรักษาผู้ป่วย ทางการแพทย์จะเน้นการรักษาปอดอักเสบเป็นหลัก โดยการศึกษาเบื้องต้นพบว่าการใช้การรักษาโดยออกซิเจนความดันสูงสําหรับผู้ป่วยหลังโควิด มีการอักเสบลดลงภายหลังการใช้ไป 3-5 วัน โดยอ่านจากผล CT Scan

 

ระบบลําไส้/ ระบบย่อย

ในผู้ป่วยบางรายอาจมีการเบื่ออาหาร ท้องเสีย อาเจียน หลังจากโควิด โดยที่แพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิดได้ การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาตามอาการที่เกิด (Symptomatic Treatment) มีการสังเกตุการณ์ว่าการให้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงกับผู้ป่วยที่มีปัญหาลําไส้แปรปรวน (Inflammatory Bowel Disease “IBD”) สามารถลดอาการอักเสบและอาการการเกิดภาวพความเครียด (Oxidative Stress)ในผู้ป่วยที่เป็นโรคดังกล่าวได้ในทํานองเดียวกันกับการใช้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูง อนุมานการรักษาโดยใช้วิธีเดียวกันเพื่อลดการอักเสบของลําไส้และให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

การสูญเสียการรับรู้กลิ่นและรส 

ระบบประสาท การรับรู้กลิ่นและรสขาดหายไปหรือลดลง เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยโควิด โดยปกติผู้ป่วยที่หายจากโควิดระบบดังกล่าว จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ในระยะเวลา 3-4 อาทิตย์ โดยบางคนอาจใช้เวลานานกว่า การศึกษาในปัจจุบันยังไม่สามารถหาสาเหตุโดยตรงของการสูญเสียระบบรับกลิ่นและรสที่เกิดจากผู้ป่วยโควิด และการศึกษาโดยการใช้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงเพื่อให้ระบบประสาทกลับมาเหมือนเดิมอาจมีความเป็นไปได้แต่การศึกษาดังกล่าวยังอยู่ในวงจํากัด

 

ระบบการรับรู้ (Cognitive Issue)

ผู้ป่วยโควิดอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทในด้านการรับรู้ ความคิด ความจํา การวิเคราะห์ ในการศึกษาพบว่าการให้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงสามาาถรักษาผู้ป่วยในกรณีที่เป็นเส้นเลือดสมองแตก/ตีบ ผู้ป่วยที่ได้รับการกระทบกระเทือนทางสมอง ปัจจุบันมีการวิจัยและศึกษาในประเทศอิสราเอลสําหรับการใช้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงในผู้ป่วยที่หายจากโควิด พบว่าสามารถลดการอักเสบ เพิ่มการทํางานของเซลล์สมอง เพิ่มการนําออกซิเจนไปใช้ซ่อมแซมในส่วนต่างๆ ของร่างกาย การศึกษาเหล่านี้เป็นผลในทางบวกกับผู้ป่วยหลังโควิด ทําให้ฟื้นฟูสุขภาพอันเกิดจากการที่ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอในช่วงที่ป่วยเป็นโควิด

คาร์บอนมอนอกไซด์ เป็นสารพิษต่อสมองทําให้ระบบประสาททํางานผิดปกติ เป็นสาเหตุระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ถูกทําลาย กับการที่คนไข้โควิดที่ระบบประสาททํางานผิดปกติ ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุการที่คาร์บอนมอนอกไซด์เพิ่มในคนไข้โควิด อย่างไรก็ตาม การศึกษาในอิสราเอลพบว่าการให้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงช่วยให้ระบบประสาทส่วนกลางทํางานได้ดีขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ และความเครียด

ยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดว่า การให้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูงสามารถรักษาความเครียด เพราะการศึกษาในมิติดังกล่าวยังมีจํานวนจํากัด อย่างไรก็ตามในงานวิจัยในคนไข้ที่ได้รับการกระทบกระเทือนสมองพบว่า หลังจากให้ออกซิเจนภายใต้ความดันสูง ประมาณ 75% ของคนไข้ มีแนวทางการจัดการด้านอารมณ์และความเครียดที่ดีขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวอาจมาจากการที่คนไข้มีสุขภาพด้านร่างกายโดยรวมที่ดีขึ้นจากออกซิเจนภายใต้ความดันสูง จึงส่งผลทางด้านบวกกับจิตใจและอารมณ์

 

โควิด-19 ยังเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีการศึกษาและความเข้าใจอย่างจํากัดทั้งในด้านการรักษาและรอยโรคที่ทิ้งไว้หลังการติดโควิด

การใช้ออกซิเจนความดันสูงเป็นหนึ่งในงานวิจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในวงกว้าง เพราะผลที่ได้เบื้องต้นกล่าวได้ว่าเป็นผลบวก ต่อคนไข้หลังเป็นโควิด

 

แปลจาก Article OxyGenation กุมภาพันธ์ 2564 HyperbaricOxygenationand Covid-19 : Overview

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เพิ่มเพื่อน

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่คุณ

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @) (https://lin.ee/kVkb3zA)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

หมวดหมู่