fbpx

EMP Therapy : Ondamed - Arun Health Garden

Electro Magnetic Pulse Therapy หรือ EMP Therapy เป็นเครื่องมือทาง energy medicine ที่ใช้หลักควอนตัมฟิสิกส์ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ( electromagnetic) สำหรับ Ondamed เป็นเครื่อง EMP therapy ทางการแพทย์ที่ผลิตจากประเทศเยอรมันนี

โดยปกติเรามักจะคุ้นเคยกับการรักษาทางการแพทย์ด้วยการรับประทานยาซึ่งจัดเป็นการรักษาโดยการใช้หลักชีวเคมี แต่จริงๆแล้วแล้วทางการแพทย์มีการใช้ความรู้ด้านไฟฟ้าและพลังงาน หรือชีวฟิสิกส์ในการวินิจฉัยและรักษาโรคมานานแล้ว เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG ก็เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าจากการทำงานของหัวใจ หรือการใส่เครื่อง Pace Maker ซึ่งเป็นเครื่องไฟฟ้ากระตุ้นการทำงานของหัวใจ หรือการตรวจ EEG ซึ่งเป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าจากการทำงานของสมองว่าผิดปกติหรือไม่เป็นต้น

นอกจากคลื่นไฟฟ้าแล้ว ยังมีคลื่นหลายชนิดที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของร่างกายเรา เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic wave) เพราะไม่ว่าจะเป็น เซลล์ อวัยวะ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันต่างๆ จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ ซึ่งแต่ละเนื้อเยื่อหรืออวัยวะจะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีลักษณะ เช่น ความถี่เฉพาะตัว ( Sisken & Walker, 1996 ) ความเฉพาะนี้เองทำให้ทางการแพทย์สามารถใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งคุ้นเคยกันดีคือ MRI ( Magnetic Resonance Imaging) ซึ่งจะสามารถเห็นเป็นภาพของอวัยวะต่างๆแยกจากกันได้ชัดเจน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัดว่าเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ซึ่งในร่างกายคนเราพลังงานมีการไหลเวียนเชื่อมต่อเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลย์ของพลังงาน เมื่อมีปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดการรบกวนของจุดใดจุดหนึ่งของคลื่นพลังงาน เช่น ภาวะเจ็บป่วย การอักเสบ ความเครียด สารพิษ จะส่งผลถึงการสะดุด หรือไม่เชื่อมต่อกันของคลื่นพลังงานในร่างกาย ซึ่งจะมีผลต่อการทำงานของเซลล์และอวัยวะต่างๆ เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

Ondamed ใช้หลักการของความเฉพาะเจาะจงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีต่อแต่ละชนิดของเนื้อเยื่อ แปลออกมาเป็นค่าความถี่ เพื่อสามารถหาความผิดปกติของแต่ละเนื้อเยื่อ/อวัยวะ เช่น ค่าความถี่ของกระดูก ก็จะแตกต่างกับค่าความถี่ของสมอง ( เช่นเดียวกับในภาพจากการตรวจ MRI จะเห็นออกมาเป็นรูปเนื้อสมองและกระดูกแยกออกจากกัน)และในขณะเดียวกัน Ondamed จะส่งคลื่นที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขและซ่อมแซมความผิดปกติดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นการเชื่อมต่อของพลังงานให้กลับมาสมดุลย์ดังเดิม

อาการหรือความผิดปกติที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วย Ondamed

 • กระดูกพรุน/กระดูกหัก
 • โรคของสมอง เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ พาร์กินสัน การบาดเจ็บของสมอง
 • เส้นประสาทอักเสบ
 • โรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบ เช่น ข้อเข่าเสื่อม รูมาตอยด์
 • ปวดเรื้อรัง ไฟโบรมัยอัลเจีย
 • หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
 • กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบ
 • วัยหมดประจำเดือน
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงหัวใจ มะเร็ง อ่อนเพลีย พักฟื้นจากภาวะไม่สบาย หรือติดเชื้อ รวมทั้งก่อนและหลังผ่าตัด
 • ภาวะเครียด นอนไม่หลับ
 • เพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาทางการแพทย์ ( enhanced benefit of medical treatment) โดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์และระบบของร่างกายทำให้ยาหรือการรักษาที่ใช้อยู่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เวชศาสตร์ชลอวัยเพื่อชลอความเสือมของร่างกาย โดยช่วยขจัดสารพิษ (detoxification) และลดภาวะการอักเสบที่เกิดจาการมีอนุมูลอิสระมากเกินไป

รายละเอียดการรักษา

การรักษาเบื้องต้นใช้ระยะเวลา 10 ครั้ง ความถี่และระยะของการรักษาจะแตกต่างกันในแต่ละราย เช่น โรคกระดูกพรุน กระดูกหัก ควรทำการรักษาทุกวันและควรจะรู้สึกดีขึ้นมากภายในไม่กี่ครั้งหลังจากเริ่มการรักษา แต่ทั้งนี้ควรยังรักษาต่อเนื่องเพื่อปรับระบบของพลังงานให้สู่ความปกติให้มากที่สุด สำหรับภาวะความผิดปกติอื่นๆ ระยะเวลาการรักษาจะต่างกันออกไป เช่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นต้น

หมวดหมู่