ใส่ใจ สูงวัย...จำได้ ไม่ลืม - Arun Health Garden

จากสถิติขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) พบว่า ในปี ค.ศ.2012 ถึง ค.ศ.2030 จะมีการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเป็นสองเท่าจาก 35.6 ล้านคน เป็น 65.7 ล้านคน 

สำหรับในประเทศไทยพบว่ามีอัตราของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ12 โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและเมื่อมีอายุมากขึ้นอัตราการเพิ่มของภาวะสมองเสื่อมก็เพิ่มตามไปด้วย 

การสังเกตความผิดปกติในการทำกิจวัตรประจำวันมีส่วนช่วยได้มากทำให้เห็นและรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ ดังตัวอย่างดังนี้

 • หลงลืมบ่อย
 • วอกแวกง่าย
 • ติดขัดการใช้ภาษา
 • สับสนการลำดับเหตุการณ์วัน – เวลา – สถานที่
 • ตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ช้า
 • อารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวกับทุกๆ เรื่องได้ง่าย
 • แยกตัวหรือเหนื่อยหน่ายกับการเข้าสังคมฯลฯ

หากมีอาการข้างต้นเพียงข้อใดข้อหนึ่งติดต่อกันมากกว่า 2 สัปดาห์หรืออาการข้างต้นกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรักษาอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอาการหลงลืม และสับสนการลำดับเหตุการณ์ อาการที่มีผลกับสมอง

นอกเหนือจากการปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการแล้ว การที่จะให้สมองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องออกกำลังกายสมองร่วมด้วยสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ฝึกบวกเลข จากเบอร์โทรศัพท์หรือทะเบียนรถ
 • ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดทำกิจกรรม เพื่อฝึกสมองข้างไม่ถนัด
 • ลำดับความสำคัญของเหตุการณ์ในแต่ละวัน
 • หยิบของในที่มืดหรือไม่มองที่วัตถุโดยตรง เพื่อเพิ่มประสาทสัมผัสในการหยิบจับและเปลี่ยนความเคยชินแบบเดิมๆ

 

ทางสวนสุขภาพอรุณสหคลินิกนั้นมีโปรแกรมเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านสมอง ดูแลโดยนักกายภาพที่ได้รับการรับรองเฉพาะทาง ให้กลับมาทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

หมวดหมู่