ป้องกันและฟื้นฟูหัวใจด้วยการแพทย์ผสมผสาน - Arun Health Garden

การบรรยายการป้องกันและฟื้นฟูหัวใจด้วยการแพทย์ผสมผสาน โดย พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมงาน “รักแม่...รักษ์หัวใจ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ออดิธอเรียม C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก

หมวดหมู่