LSVT LOUD บำบัดเสียงเบา เป็นเสียงปกติ - Arun Health Garden

LSVT Loud

การบำบัดเพื่อเปลี่ยนเสียงเบา…เป็นเสียงปกติ

 

โรคพาร์กินสัน เป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อย รองมาจากโรคอัลไซเมอร์  (Dementia)  ส่วน มากเกิดกับผู้สูงอายุ  อาจมีบ้างที่พบในกลุ่มคนอายุน้อยแต่มีอัตราส่วนน้อยกว่า 

โดยอาการของโรคพาร์กินสันนั้นจะค่อยๆ เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ  หนึ่งในอาการที่พบได้บ่อยคือ การพูดเสียงเบาหรือเสียงค่อยลง (hypophonia)  ซึ่งในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการมากเสียงที่พูดออกมานั้นอาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ป่วยพูด ต้องถามซ้ำหลายๆครั้ง

 

\

ภาพจำลองการฝึกโปรแกรม LSVT Loud

 

สาเหตุหลักเกิดจาก

ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนไหวช้า แข็งเกร็ง หรือมีอาการสั่นของกล้ามเนื้อบริเวณอื่น กล้ามเนื้อที่ควบคุมการพูดก็เกิดในลักษณะเดียวกัน รวมถึงกล้ามเนื้อการหายใจ กล่องเสียงหรือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการออกเสียงทำให้เสียงที่พูดเบาลง 

นอกจากนี้ผู้ป่วยพาร์กินสันยังมีการรับรู้ (sensory processing) ที่ต่างไปจากเดิม ทำให้ผู้ป่วยเองไม่ได้รู้สึกว่า เสียงที่พูดนั้นเบา เมื่อต้องถูกขอให้พูดเสียงดังขึ้นในระดับปกติ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองพูดด้วยการตะโกน 

 

ภาพจำลองการฝึกโปรแกรม LSVT Loud

 

สำหรับการรักษานั้นนอกเหนือจากการรับประทานยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการช้า แข็งเกร็ง และสั่นที่เกิดขึ้นบริเวณแขนขาแล้ว การฝึกออกกำลังกายเสียง ก็เป็นสิ่งสำคัญ 

โปรแกรมบำบัดการพูดที่ได้รับการรับรองว่า ได้ประโยชน์และส่งผลดีในผู้ป่วยโดยเฉพาะ คือ  LSVT LOUD (Lee Silverman voice treatment) ซึ่งในการทำการรักษาแต่ละครั้งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก LSVT LOUD มาโดยเฉพาะเท่านั้น ซึ่งทางสวนสุขภาพอรุณสหคลินิกมีนักกายภาพที่ได้รับการรับรองแล้วทั้งในโปรแกรม LSVT BIG และ LSVT LOUD

 ในการออกกำลังกายจะต้องฝึกไปตามขั้นตอนที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 16ครั้งภายในเวลา 1 เดือน โดยหลังจบโปรแกรมเสียงพูดของผู้ป่วยพาร์กินสันนั้นจะออกเสียงได้ดีและดังขึ้น 

 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม LSVT LOUD

LSVT BIG การออกกำลังกายแนวใหม่สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน

 


 

สำหรับท่านใดที่ต้องการคำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอคำปรึกษาแพทย์และนักกิจกรรมบำบัดได้ที่

สวนสุขภาพอรุณคลินิก | Arun Health Garden

• Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @)

facebook.com/arunhealthgarden

• instagram : arunhealthgarden

หมวดหมู่