fbpx

กระดูกหัก กระดูกร้าว กระดูกติดช้า ไม่ใช่เรื่องเล็ก! - Arun Health Garden

 

 

กระดูกหัก กระดูกร้าว กระดูกติดช้า ไม่ใช่เรื่องเล็ก!

 

ภาวะกระดูกหักมักเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กๆ เช่น การหกล้ม ไปจนถึงการบาดเจ็บที่รุนแรงขึ้น เช่น อุบัติเหตุรถคว่ำบริเวณที่มักพบกระดูกหักได้บ่อย คือ กระดูกสันหลัง กระดูก สะโพก และในส่วน แขน ขา เราสามารถสังเกตอาการได้ดังต่อไปนี้

 

  • ปวดมาก จนนอนไม่หลับ
  • ไม่สามารถเคลื่อนไหว หรือลงน้ําหนักได้
  • มีบวม แดง ร้อน
  • หลังจากนั้นสีผิวเปลี่ยนเป็นสีม่วง หรือเขียวเป็นบริเวณกว้างอย่างชัดเจน

 

หากมีอาการเหล่านี้ เราประเมินได้ว่าอาจเกิดจากภาวะกระดูกหักหรือร้าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาทันที โดยปกติกระดูกเชื่อมติดกันใช้เวลาประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี หากระยะเวลาผ่านไปนานมากกว่า 3 เดือน แล้วยังคงมีอาการปวดมากลงน้ําหนักไม่ได้ เมื่อขยับแล้วมีอาการเจ็บ อาจสงสัยได้ว่ามีภาวะกระดูกเชื่อมติดช้าเกิดขึ้น

 

จากผลการศึกษางานวิจัยของ Aaron และคณะ (2020) พบว่า คลื่นแม่เหล็ก Pulsed electromagnetic field หรือเรียกโดยย่อว่า PEMF สามารถช่วยเร่งกระบวนการเกิดและการพัฒนาสร้างกระดูกอ่อน รวมถึงกระตุ้นการสร้างเซลล์กระดูกให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ Muray และ คณะ (2020) ที่ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่กระดูกไม่ติด หรือกระดูกติดช้า จํานวน 1,382 คน ซึ่งเปรียบเทียบ กลุ่มที่รักษาและไม่ได้รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก PEMF พบว่า ผู้ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว เป็นเวลามากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน เวลา 76 วัน ให้ผลที่ดีกว่าผู้ที่รักษาด้วยคลื่นแม่เหล็ก PEMF เป็นเวลาน้อยกว่า 1-3 ชั่วโมงต่อวัน และสรุปได้ว่าการรักษาด้วย PEMF สามารถเพิ่มและเร่งอัตราการติดของกระดูกในผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกติดช้า

 

สวนสุขภาพอรุณฯ มีการรักษาโดยใช้คลื่นแม่เหล็ก (PEME ; Pulsed electromagnetic field) ผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า ONDAMED ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กที่มีคลื่นความถี่จําเพาะต่อเนื้อเยื่อในร่างกาย สามารถตรวจหาความผิดปกติของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบการทํางานของร่างกายได้ โดยแปลผลออกมาเป็นค่าความถี่ ในขณะเดียวกัน PEMF ยังสามารถใช้รักษาโดยส่งคลื่นที่เหมาะสมเข้าไปปรับให้ร่างกายเกิดการทํางานที่สมดุล และสามารถช่วยทําให้กระดูกเชื่อมติดได้เร็วขึ้น โดยแนะนําให้ทําอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือสามารถทําติดต่อกันได้ทุกวัน ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 2-3 เดือน

 

 

 

บทความโดย กภ.ณิชารีย์ แซ่เลื่อง และ กภ.พัสภร ฉลองตระกูล

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ LINE สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เพิ่มเพื่อน

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่คุณ

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @) (https://lin.ee/kVkb3zA)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

 

หมวดหมู่