fbpx

อัลไซเมอร์ ป้องกันได้ รู้จักกับ 'FINGER Study' - Arun Health Garden

อัลไซเมอร์ ป้องกันได้

รู้จักกับ ‘FINGER Study’

 

FINGER หรือ The Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability เป็นงานวิจัยระดับสูงขนาดใหญ่ทำที่ประเทศฟินแลนด์ ซึ่งวิจัยโดยการเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะสมองเสื่อม

 

งานวิจัยชิ้นนี้ทำการวิจัยโดยวิธี double-blinded randomized controlled trial (RCT) กับผู้สูงอายุ 60-77 ปี ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อม มีระดับความสามารถในการทำงานของสมองตามค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าเล็กน้อย จำนวนทั้งหมด 1,260 คน มาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้คำแนะนำสุขภาพทั่วไป ในขณะที่อีกกลุ่มให้เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตใน 4 ด้านคือ 

 

(1) กินอาหารพืชเป็นหลัก เน้นผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี โปรตีนแบบไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลา 

(2) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งการออกกำลังกายทั้งแบบแอโรบิก เวทเทรนนิ่ง และฝึกการทรงตัว

(3) ทำกิจกรรมท้าทายสมองทุกวัน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาการทำงานสมองในด้านต่าง ๆ โดยเน้นเรื่องของความจำ ความเร็วในการคิด ความสามารถในการคิดวางแผนตัดสินใจ

(4) ตรวจติดตาม และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงโรคทางเมตาบอลิก และโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน คอเลสเตอรอลสูง

 

งานวิจัย FINGER ทำการวิจัยอยู่ 2 ปี แล้ววัดผลด้วยคะแนนวัดความเสี่อมของสมองเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิจัย แล้วพบว่ากลุ่มที่เปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต 4 ด้านดีกว่ากลุ่มที่ได้รับคำแนะนำทั่วไปอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดตัดสินใจ ความจำ และความเร็วในการคิด นอกจากนี้กลุ่มที่ปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตยังมีโอกาสเกิดโรคเรื้อรังน้อยกว่า ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันดีกว่า และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

 

จากงานวิจัยนี้เราสามารถสรุปได้ว่าภาวะสมองเสื่อมรวมถึงโรคอัลไซเมอร์สามารถป้องกัน หรือลดโอกาสที่จะเกิดโรคได้ โดยการใช้การปรับวิธีชีวิตในด้านต่าง ๆ (คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความ: 30_วิถีชีวิตป้องกันสมองเสื่อม)

 

ภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นยากที่จะรักษา แต่เราสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้แต่เนิ่น ๆ ด้วยการปรับวิถีชีวิต เพื่อให้เราสามารถมีอายุยืนได้อย่างมีสุขภาพดี

 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เรามีบริการตรวจประเมินสุขภาพและการทำงานของสมอง สำหรับใครที่เริ่มมีอาการ แต่ไม่แน่ใจ หากสนใจสามาถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของเราได้เลยค่ะ

 

 


 

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก

เพิ่มเพื่อน

 


 

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมให้แก่คุณ

สวนสุขภาพอรุณสหคลินิก เวชศาสตร์ฟื้นฟูผสมผสาน | Rehabilitation & Wellness Center | Center for Brain

Line Official : @arunhealthgarden (มีเครื่องหมาย @) (https://lin.ee/kVkb3zA)

facebook.com/arunhealthgarden

instagram : arunhealthgarden

Tel : 02-717-4441 หรือ 094-812-7722

หมวดหมู่