ฟื้นฟูหัวใจแบบผสมผสาน - Arun Health Garden

___การฟื้นฟูหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญในด้านการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ (เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง น้ำหนักเกิน เครียด สูบบุหรี ไม่ออกกำลังกาย) และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ผ่าตัดหัวใจ ทำบอลลูนหรือใส่ขดลวดขยายหลอดเลือดหัวใจ

จากการศึกษาทางการแพทย์พบว่า การฟื้นฟูสมรรภาพหัวใจ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจได้ 25-40% และทำให้คุณภาพชีวืตขิงผู้ป่วยดีขึ้น

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรภภาพหัวใจแบบผสมผสาน 

___เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูหัวใจที่ผสมผสานการรักษาที่มีส่วนช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยรวมดีขึ้นให้มากที่สุด และมุ่งเน้นไปที่แก้ไขที่ต้นเหตของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบ คือลดภาวะอักเสบของหลอดเลือด (inflammation) ควบคู่ไปกับการลดอาการผิดปกติ เช่น อาการเหนื่อย เจ็บหน้าอก เป็นต้น โปรแกรมดังกล่าวได้แก่

  1. การปรับพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ ได้แก่อาหารต้านการอักเสบของหลอดเลือด และออกกำลังกายภายใต้การดูแลจากบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ.
  2. สร้างหลอดเลือดฝอย เพื่อเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจ รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นและแข็งแรงของหลอดเลือดด้วยเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจ (Enhanced External Counterpulsation หรือ EECP)
  3. การทำคีเลชั่นเพื่อช่วยในการขจัดสารโลหะหนักออกจากร่างกายซึ่งมีรายงานทางการแพทย์ว่าเกี่ยวเนื่องกับภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ และในขณะเดียวกันอาจจะมีผลทำให้การเกาะตัวของแคลเซี่ยมที่ผนังของหลอดลือดลดลง ทำให้แผ่นคราบไขมันที่หลอดเลือดลดลง (remove arterial plaque) และทำให้การไหลเวียนเลือดเป็นไปได้ดีขึ้น
  4. การตรวจวิเคราะห์ระดับสารอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมและภาวะการอักเสบของหลอดเลือด และการให้วิตามินแร่ธาตุที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล ทั้งการรับประทานและให้ทางหลอดเลือด
  5. การปรับสมดุลย์ของระบบร่สฃกายโดยรวม ช่วยลดความดันโลหิต กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตของร่างกาย ด้วยการฝังเข็ม หรือเครื่อง Ondamed
  6. การปรับสมดุลยของระบบประสาทอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานของหัวใจ ด้วยการทำ Inner Balance เพื่อช่วยลดความดันโลหิต ลดความเครียด และลดภาวะการอักเสบของหลอดเลือด

ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟื้นฟูหัวใจจะทำการตรวจประเมินผู้ที่เข้ารับการรักษาก่อน เพื่อจัดโปรแกรมการรักษาทีาเหมาะสมเฉพาะบุคคล

หมวดหมู่